Sao mà xui vậy được | Tinh tế

Điện thoại Android Sao mà xui vậy được cuhiep22 phút Bình luận: 1 Sao mà xui vậy được Cảng Beirut mới nổ cách đây vài tuần nay lại cháy https://www.nytimes.com/2020/09/10/world/middleeast/beirut-port-fire.html Thích android 1 Bình luận Doan Van KhaTÍCH CỰC 6 phút Chắc do chính trị.
Ai đó đốt để dân đi biểu tình.
Xứ họ đụng tí là biểu tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *